La Garriga

Pressupost 2019; Un augment de Pressupost Participatiu

  • Grup Municipal PSC - CP
  • Actualizado:
  • Creado:

Hem traslladat al govern municipal la petició que el 50% dels diners destinats a inversions, es decideixin en Procès participatiu.

Un dels aspectes que ens semblen molt importants, és la necessitat real de tenir un procès participatiu de Pressupostos. Creiem que s'han de donar eines a la ciutadania perquè participin d'una forma activa a la presa de decisions. 

El 50% de les inversions, decisió de la ciutadania.

És per aquest motiu, que des del grup Socialista de la Garriga, hem traslladat al Govern Municipal la petició què els Pressupostos del 2019, contemplin que el 50% de les inversions vagin destinades al Procès de Pressupost participatiu. A part, considerem que aquestes inversions, han de ser de projectes importants pel municipi. Ens expliquem. En l'últim procès participatiu de pressupostos, s'han decidit algunes inversions, que considerem que son quotidianes i que s'haurien de realitzar sense restar pressupost de la partida de pressupostos participatius. 

Actualment, es destina un 18% de les inversions totals de l'Ajuntament de la Garriga a Pressupost Participatiu. Un cop vist, que el procès funciona, creiem que l'aposta s'ha de fer més important i que amb un 50% de les inversions, el Govern Municipal, té suficient espai per a poder decidir les seves prioritats i que l'altra meitat de les inversions, ha de se la ciutadania qui decideixi les prioritats. 

El govern municipal, durant aquesta legislatura, no ha tingut en compte als partits de la oposició ni a la ciutadania, amb els romanents positius anuals.

Una proposta que no considerem difícil d'executar, quan el govern local, ha decidit les prioritats a les que es destinen els diners del Romanent Positiu de Tresoreria, sense tenir en compte, ni als grups de la oposició, ni a la ciutadania.