La Garriga

S'aprova l'Avanç Pla previ a la revisió del Pla d'Ordenació Urbanística

  • Grup Municipal Socialista
  • Actualitzat:
  • Creat:

D'aquí unes setmanes s'obrirà un procès participatiu per decidir la Garriga del Futur, on us engresquem a participar.

Avanç POUM
Avanç POUM

El Plenari d'Ahir de la Garriga va aprovar per unanimitat l'Aprovació de l'Avanç Pla de la Garriga. Aquest, és un pas previ per l'inici de la revisió del Pla d'Ordenació Urbanística de la Garriga. Aquest Avanç és un aspecte molt important per dibuixar la Garriga del Futur. Ahir es van presentar 3 projectes que són, els que l'equip redactor d'aquest Avanç Pla han dissenyat, amb la participació dels tècnics municipals i també amb les conclusions que se n'han extret de les reunions polítiques i sectorials. 

Alex Valiente: Ara, comença la part important

"Ara comença la part important". Així va començar la intervenció del portaveu del grup Socialista, Àlex Valiente. A la intervenció del grup socialista, es va destacar que durant aquests mesos s'ha fet la part més laboriosa i feixuga. Ara, un cop tenim les fotos prèvies, és quan arriba la part de participació ciutadana. "És necessari que no només l'equip de govern, sinò també nosaltres des dels nostres partits, col.laborem i fem una crida perquè la ciutadania hi digui la seva. Una ciutadania, que com s'ha demostrat amb el tema de Can Poi, està mobilitzada i sensibilitzada. Ara és quan han dit com volen ordenar el municipi i posicionar-se.  

3 Models previs diferents

Ahir es van explicar els tres models diferents previs, des d'on partim per decidir aquest municipi del futur. 

El primer model o model 0, seria deixar el POUM tal i com està, amb alguna correcció, però a grans trets molt similar. 

La proposta 1, ens deixa la reversió total de les grans unitats d'actuació no desenvolupades pel que fa a Habitatge, com Can Poi, Can Vilanova, Can Violí i Can Borrell. 

La proposta 2, ens deixa com a eixos importants, donar llicència per construir dos petits trams a Can Poi i Can Violí, per acabar de forma endreçada aquestes dos urbanitzacions. 

 

Suspensió de Llicències al Mateix Plenari

Durant el mateix Plenari, després de l'aprovació d'aquest Avanç Pla, es va votar, també per unanimitat, la suspensió de llicències a les zones abans esmentades;  Can Violí, Can Borrell, Can Poi i Can Vilanova. A partir d'aquí tenim la oportunitat de decidir que volem que es faci en aquestes zones del municipi. 

Des dels Socialistes, farem campanya també de comunicació per poder incentivar a la participació ciutadana, a partir de les nostres xarxes socials i la nostra web.