La Garriga

Apostem per l’habitatge social a la Garriga.

  • Grup Municipal PSC - CP
  • Actualitzat:
  • Creat:

L'Habitatge ha de ser una aposta real als pressupostos de la Garriga 2019. Nosaltres apostem per la Borsa d'Habitatge Social i per treballar en la Cooperativitat social d'habitatge.

Durant aquests dies s’estan negociant els Pressupostos per la Garriga del 2019. Els i les Socialistes de la Garriga, com sempre hem dit, volem fer una aposta constructiva i en aquest sentit, ens hem proposat, un cop estudiada la proposta de Pressupostos Municipals que ha fet el Govern Municipal, de treballar en positiu i fer propostes que millorin el primer esbós.

Un dels aspectes que portem lluitant des de fa molts anys, és una proposta ferma per l’habitatge social. Actualment tenim uns preus prohibitius del mercat d’habitatge. Els Socialistes de la Garriga, hem demanat durant molts anys, el retorn de la Borsa d’Habitatge de Lloguer, on el nostre ajuntament de forma mancomunada amb d’altres ajuntaments, feien de mitjancers entre els propietaris d’habitatges i les persones que buscaven un habitatge de lloguer.

Aquests últims anys, veiem com la onada expansiva que fa que, sobretot els nostres joves, hagin de marxar de la Garriga, cap a poblacions d’Osona perquè el nostre preu de l’habitatge de lloguer és massa alt i es vegin obligats a mirar altres perspectives, fa que l’habitatge hagi de retornar a tenir un paper rellevant dins de les polítiques locals.

Per això, per nosaltres era important deixar de buscar estudis que ens diuen el que ja sabem; que la oferta d’habitatge de lloguer a la Garriga és escàs i per això s’augmenta el preu. No has de fer cap estudi per tenir aquesta realitat.

De cara al 2019 el govern municipal  sembla que es posarà les piles i engegarà la Borsa d’Habitatge de Lloguer Social, amb un altre nom; el servei de Mediació d’habitatges buits per a lloguer assequible.

 

Apostem per la Borsa d'Habitatge Social

Ens alegrem d’aquesta noticia, tot i que nosaltres anem més enllà.  El servei en si, tindrà una sèrie d’avantatges que nosaltres venim reclamant des de fa molt de temps al govern local. Servei de Gestoria i assessorament jurídic tant per propietaris com per a llogaters, l’Ajuntament podrà pagar els mesos de fiança a fons perdut, sempre que s’acompleixin uns requisits. Però ara, vistes les necessitats des del grup dels Socialistes demanem una aposta encara més ferma en aquest sentit.

Hem presentat esmenes al document que ens va fer arribar l’Ajuntament, on demanem també una co - responsabilitat dels llogaters pel que fa a la fiança. Un aspecte simbòlic que considerem que pot fer que propietaris d’habitatge puguin veure una oportunitat per posar el seu habitatge en aquesta borsa.

Per altra banda, també demanem una ajuda de 750€ perquè es pugui invertir, en aquest habitatge, en les necessitats que creguin els llogaters que poden millorar l’habitatge (subministres obsolets, millora de l’aïllament,...)

I finalment, un aspecte que considerem el més important de tots. Pactar el preu del metre quadrat dels habitatges que es posin dins d’aquesta Borsa. Nosaltres proposàvem un preu de 8 € per metre quadrat, el que comportaria que un habitatge mitjà d’uns 60 metres quadrats, pugui tenir un preu de 480€ i actualment és difícil trobar aquests preus a la Garriga.

Considerem també que, amb aquesta aposta, el  preu de l’habitatge a la Garriga s’hauria d’adequar a aquesta nova proposta, perquè a millor preus, la oferta també s’hauria de contenir.

 

Cooperativitat d'Habitatge Social als Pinetons

Paral·lelament, és necessari que el solar de darrera del CEIP Pinetons, deixi de ser un solar erm ple de males herbes, per al seu veritable us; fer una promoció d’habitatge social. Actualment existeixen diferents opcions de promotores socials que, a partir de convenis amb l’Ajuntament, a partir de cessió de solars, poden buscar les eines per a la construcció d’aquest habitatge social que tant necessita la Garriga.

El Sòl el tenim. El projecte, des de fa anys, també. Ara és necessari treballar en aquesta possibilitat i donar cobertura a les necessitats del i les joves i de les persones que ho necessiten. No val fer pedaços i hem de passar a la política real.